facebook

Социални и емоционални умения в ранна детска възраст

Контакти

д-р Надя Колчева

 

Ръководител и главен координатор

Нов български университет

Департамент Когнитивна наука и психология

Бул. Монтевидео, 21

София, 1618

България

 

Email: nkoltcheva@nbu.bg

Имейл на проектаEU-Self@nbu.bg 

Website: https://eu-self.nbu.bg

Facebook: https://www.facebook.com/EU_SELF

Research Gate: https://www.researchgate.net/project/EU-SELF