facebook

Социални и емоционални умения в ранна детска възраст

Книгата с програми

Излезе от печат Programs for Social and Emotional Skills Development for Early and
Preschool Children Applied in European Countries. Compendium.

Описанията са достъпни в интерактивен формат в нашата онлайн платформа!

Приятно четене!

Прикачени файлове