Социални и емоционални умения в ранна детска възраст

Проект

Проект EU-Self - Уеб-базирана платформа с информация за развиването на социални и емоционални умения при деца в ранна и предучилищна възраст

Social and Emotional Skills Development in Early Childhood Education and Care in Europe

2019-1-BG01-KA201-062593

Надя Колчева

 

“Можем да не сме в състояние да подготвим бъдеще за нашите деца, но можем поне да подготвим нашите деца за бъдещето.”
Франклин Рузвелт

 

 ДЕЙНОСТИ