facebook

Социални и емоционални умения в ранна детска възраст

Изследване

Ето още един материал, разработен по проект EU-Self. Нашите колеги Вера Коелю, Карла Пейшото и Франсиско Мачадо (Департамент по поведенчески и социални науки, Университет на Мая (ISMAI) представят „Проучване сред европейските психолози относно инструментите за оценяване на социални и емоционални умения при деца от раждането до 7-годишна възраст: Резултати от Португалия“. Това е един от анализите от на проучването на проект EU-Self „Инструменти за оценяване на социални и емоционални умения при деца от раждането до 7-годишна възраст: Проучване сред европейските психолози“.

Прикачени файлове