Социални и емоционални умения в ранна детска възраст

Партньори

 

 

 • НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 •  

  Нов български университет (НБУ) е модерен университет със силно национално влияние и широко присъствие в международната университетска мрежа. Той е първият и най-голям частен университет в България.

  Създаден през 1991 г. в отговор на необходимостта от нов модел либерално образование, университетът поставя началото на значими реформи в българското висше образование, като въвежда обучението в образователните степени бакалавър, магистър и доктор, теста по общообразователна подготовка за прием в университета, интердисциплинните и индивидуалните учебни програми, minor-програмите, кредитната система, дистанционните и уеббазираните форми на обучение, неконвенционалната университетска среда, възможностите за обучение през целия живот.

  Академичният профил на Нов български университет представя науките за човека и обществото, природните науки и новите технологии, изкуствата. Университетът предлага алтернатива от програми и модели на образование, фокусирани върху нуждите на практиката, насърчава свободния избор на студентите, привлича значими личности в своя преподавателски състав. Годишно около 12 000 студенти учат в НБУ.

  Университетът подкрепя своите студенти в среда, провокираща гражданско съзнание и култура на социална загриженост, подготвя студенти и докторанти с висока академична компетентност и практически умения, изгражда предприемчиви и социално отговорни личности, създава условия за мобилност чрез интернационализация на своите програми. Нов български университет е част от международната университетска мрежа, отворен за диалог между академичните традиции и модерното, ориентиран към своите студенти и обществото, създаващ нови приноси и практики.

  НБУ коордидира и е надежден партньор в множество изследователски и приложни проекти.

  Девизът на Нов български университет е Ne varietatem timeamus – „Да не се боим от разнообразието“.

   

  Ръководител и главен координатор

  д-р Надя Колчева e-mail: nkoltcheva@nbu.bg

   

  Координатор

  Бойка Атанасова

  e-mail: batanasova@nbu.bg