facebook

Социални и емоционални умения в ранна детска възраст

Ключови теми

Представяме ви „Социални и емоционални умения в ранна и предучилищна възраст: за развитие, оценка и интервенции. Общ преглед на основни теми“.

Можете да прочетете материали за:

  • Социално и емоционално обучение в холистичната перспектива
  • Социално и емоционално развитие в ранна и предучилищна възраст
  • Оценяване на социалните и емоционални умения в ранна и предучилищна възраст
  • Програми за развитие на социални и емоционални умения в ранна и предучилищна възраст
  • Програми за развитие на социални и емоционални умения при деца в неравностойно положение
  • Образователни и учебни програми за развитие на социални и емоционални умения

Прикачени файлове