facebook

Социални и емоционални умения в ранна детска възраст

Новини

survey_678x410_crop_478b24840a
03.08.2020 14:52

Инструменти за оценяване на социални и емоционални умения на деца от раждането до 7 годишна възраст: проучване сред психолозите в Европа

Радвамe се да споделим с Вас стартирането на нашето проучване. То е част от проект „Развитие на социални и емоционални умения в ранна детска възраст в Европа“ (EU-SELF) (2019-1-BG01-KA201-062593), който е финансиран от програма Erasmus + и се изпълнява от консорциум от няколко партньора от България, Унгария, Португалия, Босна и Херцеговина, Белгия и Швеция. Проучването има за цел да събере информация за това психолозите в Европа какви инструменти за оценка на социалните и емоционални умения на децата от 0 до 7-годишна възраст познават и използват в своята практика. Анкетната карта е на 5 езика – английски, български, босненски, унгарски и португалски.

Събраните данни от проучването ще ни помогнат да направим сборник с наличните инструменти за оценка на социалното и емоционално развитие на децата от 0 до 7-годишната възраст в Европа. Готовият наръчник ще бъде публикуван на страницата на проекта (https://eu-self.nbu.bg) и ще се разпространява безплатно.
Всички психолози и специалисти по ранно детско развитие в Европа ще могат да се възползват от него.
Проучването е одобрено от Етичната комисия към Департамент “Когнитивна наука и психология”, Нов български университет.
Ще сме благодарни да споделите с Ваши колеги и приятели. Ако сте психолог, работещ с деца в ранна и предучилищна възраст, ще сме благодарни за Вашето съдействие и включване!

Попълването на анкетната карта ще ви отнеме около 10 минути.

Ако имате въпроси, свързани с проучването, може да се свържете се с нас на следните имейли: euself.project@gmail.com, EU-Self@nbu.bg

Линк към анкетата.