facebook

Социални и емоционални умения в ранна детска възраст

Новини

untitled-1_678x410_crop_478b24840a
10.08.2022 10:00

Развитие на социални и емоционални умения в образованието и грижата на деца в ранна възраст в Европа. Международна конференция по проект EU-Self 27 септември 2022 София, България

Уважаеми колеги,

Департамент „Когнитивна наука и психология“ към Нов български университет и детска градина №37 „Вълшебство“ са партньори за България по проект EU-Self - „Развитие на социални и емоционални умения в образованието и грижата за деца в ранна и предучилищна възраст в Европа“ по програма Erasmus+. Този проект ни позволи да комбинираме знания и добри практики от областта на развитието на социални и емоционални умения в ранна и предучилищна възраст.

По този повод, бихме искали да ви поканим на нашата заключителна международна конференция. Лектори са международни експерти (Швеция, Белгия, Португалия, Унгария, Босна и Херцеговина) от консорциума по проекта, работили по разработването на материалите, както и местни експерти и официални гости от национални институции. Събитието ще бъде специално уважено с представяне на г-жа Роуина Феър, представител на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

На конференцията ще бъдат представени разработените в рамките на проекта:

 (1) интерактивна онлайн платформа с информация за развитието на социални и емоционални умения у деца в ранна и предучилищна възраст;

(2) книги, разработени по проекта:

1. наръчник с описания за състоянието на социални и емоционални умения (СЕУ) за всички Европейски страни (https://euself.nbu.bg);

2. наръчник с описания на инструменти за оценяване на СЕУ;

3. наръчник с описания на програми за развитие на СЕУ;

4. книга с допълнителни материали (описание на случаи, речник и др.);

(3) систематичен анализ на социалното и емоционално учене в предучилищен контекст;

(4) представяне на опита на институции, работещи с деца от България, Португалия, Босна и Херцеговина;

(5) представяне на опита в България и др.

Всички представени продукти ще бъдат предоставени със свободен достъп, като от тях могат да се възползват изследователи, детски учители, експерти, родители, представители на институции и неправителствени организации и др.

 

Конференцията ще се състои на 27.09.2022, 09:00-17:00 ч., в аулата на Нов български университет (гр. София, бул. „Монтевидео“, 21). Осигурен е превод. Всеки участник ще получи сертификат за участие!

Благодарение на подкрепата на Фондация „Лъчезар Цоцорков” са осигурени стипендии за участници, които живеят извън столицата. Тези от вас, които искат да се възползват от тази възможност, трябва да отбележат това в регистрационната форма. Срокът за записване за участие със стипендия е 15.09.2022!

Моля, имайте предвид, че регистрацията за всички участници, независимо от ползването или не на стипендия, е задължителна, тъй като местата са ограничени!

https://forms.gle/Ps2YH57WGKBchqkc6

 

За повече информация:

https://news.nbu.bg/bg/events/social-and-emotional-skills-development-in-early-childhood-education-and-care-in-europe-eu-self-project-conference!63005

 

При въпроси за конференцията: д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

Гергана Петрова,gnpetrova@abv.bg

При въпроси за стипендиите: Димитрина Папагалска, d.papagalska@tsotsorkovfoundation.bg

 

 

Прикачени файлове